Romarbrevet 3:30

lika sant som att Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tron.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἴπερ   εἷς   ὁ   θεὸς   ὃς   δικαιώσει   περιτομὴν   ἐκ   πίστεως   καὶ   ἀκροβυστίαν   διὰ   τῆς   πίστεως.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487+G4 εἴπερ if indeed COND +CONJ
G1520 εἷς en One A-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God [is], N-NSM
G3739 ὃς vem who R-NSM
G1344 δικαιώσει fått rätt, frias, förklaras rättfärdig will justify V-FAI-3S
G4061 περιτομὴν omskärelse [the] circumcision N-ASF
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på by PREP
G4102 πίστεως tro, tillit faith N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0203 ἀκροβυστίαν omskärelse [the] uncircumcision N-ASF
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τῆς denna, denne the [same] T-GSF
G4102 πίστεως. tro, tillit faith. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.