Romarbrevet 3:29

Är Gud bara judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas Gud?
    Jo, också hedningarnas,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἢ   Ἰουδαίων   ὁ   θεὸς   μόνον,   οὐχὶ   δὲ   καὶ   ἐθνῶν;   ναὶ   καὶ   ἐθνῶν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller Or CONJ
G2453 Ἰουδαίων Jude of Jews A-GPM-PG
G3588 denna, denne [is He] the T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G3441 μόνον, endast, ensam only, A-ASN
G3780 οὐχὶ inte, nej not PRT-N
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1484 ἐθνῶν; hedning, folk, of Gentiles? N-GPN
G3483 ναὶ ja, jo Yes, PRT
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1484 ἐθνῶν, hedning, folk, of Gentiles, N-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.