Romarbrevet 3:27

Men vad kan vi [judar] då berömma oss av (skryta och vara stolta över)?
    Ingenting, all stolthet är helt utesluten.

Genom vilken lag (regel, princip)?
    Genom gärningarnas?
    Nej, genom trons lag.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ποῦ   οὖν   ἡ   καύχησις;   ἐξεκλείσθη.   διὰ   ποίου   νόμου;   τῶν   ἔργων;   οὐχί,   ἀλλὰ   διὰ   νόμου   πίστεως.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4226 Ποῦ var Where ADV-I
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then [is] CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G2746 καύχησις; beröm, ära boasting? N-NSF
G1576 ἐξεκλείσθη. uteslutet It has been excluded. V-API-3S
G1223 διὰ genom, för, med, därför Through PREP
G4169 ποίου vad, vilka what I-GSM
G3551 νόμου; lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna principle? N-GSM
G3588 τῶν denna, denne That T-GPN
G2041 ἔργων; gärning, handling of works? N-GPN
G3780 οὐχί, inte, nej No, PRT-N
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3551 νόμου lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna [the] principle N-GSM
G4102 πίστεως. tro, tillit of faith. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.