Romarbrevet 3:26

I sin (ordagrant: Guds) självbehärskning (tolerans) ville han ge bevis på sin rättfärdighet (rättvisa), i den tid som nu är, så att han själv skulle vara rättfärdig och också den som rättfärdigar (friar) den som har tro på Jesus. [Sista delen kan också översättas "han gör människor rättfärdiga på grund av Jesu trofasthet".]

[I sin vishet och plan lät Gud även dem som med sina hjärtan var hängivna honom och vars synder begåtts innan Jesu försoningsoffer få räknas som rättfärdiga. En förebild på detta är när översteprästen på försoningsdagen (Jom kippur) gick in till det allra heligaste i tabernaklet där han – utom synhåll för Israels folk – stänkte blod från försoningsoffret på nådastolen dvs. på locket som täckte förbundsarken, se Heb 9:5; 2 Mos 25:17‑22.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   τῇ   ἀνοχῇ   τοῦ   θεοῦ·   πρὸς   πρὸς   ἔνδειξιν   τῆς   δικαιοσύνης   αὐτοῦ   ἐν   τῷ   νῦν   καιρῷ   εἰς   τὸ   εἶναι   αὐτὸν   δίκαιον   καὶ   δικαιοῦντα   τὸν   ἐκ   πίστεως   Ἰησοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G0463 ἀνοχῇ tålamod. fördrag forbearance N-DSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ· Gud of God; N-GSM
G4314 πρὸς till for PREP
G4314 πρὸς till for PREP
G1732 ἔνδειξιν visa, deklarera, bevisa showing forth N-ASF
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1343 δικαιοσύνης rättfärdighet righteousness N-GSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G3568 νῦν nu, från och med nu present ADV
G2540 καιρῷ tid, rätt tid, tillfälle time, N-DSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G1510 εἶναι är to be V-PAN
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G1342 δίκαιον rättfärdig just A-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1344 δικαιοῦντα fått rätt, frias, förklaras rättfärdig justifying V-PAP-ASM
G3588 τὸν denna, denne the [one] T-ASM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G4102 πίστεως tro, tillit faith N-GSF
G2424 Ἰησοῦ.¶ Jesus of Jesus. N-GSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.