Romarbrevet 3:25

Honom har Gud ställt fram (helt öppet, inför allas ögon) som en nådastol (en benådningsplats, till försoning) [Jesus representerar här platsen för försoningsoffret men utgör också själva försoningsoffret], genom tron på hans blod [Jesus visade även sin trofasthet genom att han lät sitt blod rinna för mänsklighetens synder], för att visa på (bevisa) sin rättfärdighet, på grund av tålamodet (överseendet, fördragsamheten) med de tidigare begångna synderna.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὃν   προέθετο   ὁ   θεὸς   ἱλαστήριον   διὰ   τῆς   πίστεως   ἐν   τῷ   αὐτοῦ   αἵματι   εἰς   ἔνδειξιν   τῆς   δικαιοσύνης   αὐτοῦ   διὰ   τὴν   πάρεσιν   τῶν   προγεγονότων   ἁμαρτημάτων  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G4388 προέθετο mena, bestämma sig för set forth as V-2AMI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G2435 ἱλαστήριον nådastol, en benådningsplats, till försoning a propitiation, A-ASN
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G4102 πίστεως tro, tillit faith N-GSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det His P-GSM
G0129 αἵματι blod blood, N-DSN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G1732 ἔνδειξιν visa, deklarera, bevisa a showing forth N-ASF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G1343 δικαιοσύνης rättfärdighet righteousness N-GSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför because of PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3929 πάρεσιν överseende, fördragsamhet forbearance N-ASF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPN
G4266 προγεγονότων vara förbi having taken place beforehand V-2RAP-GPN
G0265 ἁμαρτημάτων synd sins — N-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.