Romarbrevet 3:23

Alla har ju syndat (missat målet) och saknar (går miste om) härligheten från Gud (Guds härlighet) [1 Kung 8:46; Pred 7:21; Jes 64:6]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

πάντες   γὰρ   ἥμαρτον   καὶ   ὑστεροῦνται   τῆς   δόξης   τοῦ   θεοῦ  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter All A-NPM
G1063 γὰρ för for CONJ
G0264 ἥμαρτον synda have sinned V-2AAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5302 ὑστεροῦνται sakna, komma till korta, falla efter fall short V-PPI-3P
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G1391 δόξης härlighet, prakt, heder glory N-GSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.