Romarbrevet 3:22

nämligen en rättfärdighet från Gud (som kommer) genom Jesus den Smordes (Messias, Kristi) trofasthet (genom tro på Jesus), för alla dem som tror [Heb 12:2]. Det är ingen skillnad [mellan jude och hedning].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

δικαιοσύνη   δὲ   θεοῦ   διὰ   πίστεως   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   εἰς   πάντας   καὶ   ἐπὶ   πάντας   τοὺς   πιστεύοντας·   οὐ   γάρ   ἐστιν   διαστολή.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1343 δικαιοσύνη rättfärdighet [the] righteousness N-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G4102 πίστεως tro, tillit faith N-GSF
G2424 Ἰησοῦ Jesus from Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus Christ N-GSM-T
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot toward PREP
G3956 πάντας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3956 πάντας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APM
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G4100 πιστεύοντας· att tro believing. V-PAP-APM
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1063 γάρ för for CONJ
G1510 ἐστιν är there is V-PAI-3S
G1293 διαστολή. skillnad distinction. N-NSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.