Romarbrevet 3:21

[Efter att ha visat att hela mänskligheten är hopplöst förlorad utan Gud följer nästa stora stycke i Romarbrevet. Det handlar om Guds rättfärdighet som finns tillgänglig genom tron.]

Men nu har, oberoende av lagen, Guds rättfärdighet uppenbarats (blivit synlig), den som lagen och profeterna vittnar om,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

νυνὶ   δὲ   χωρὶς   νόμου   δικαιοσύνη   θεοῦ   πεφανέρωται   μαρτυρουμένη   ὑπὸ   τοῦ   νόμου   καὶ   τῶν   προφητῶν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3570 νυνὶ nu Now ADV
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G5565 χωρὶς utan apart from PREP
G3551 νόμου lag law, N-GSM
G1343 δικαιοσύνη rättfärdighet [the] righteousness N-NSF
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G5319 πεφανέρωται offentliggöra has been revealed, V-RPI-3S
G3140 μαρτυρουμένη vittna being borne witness to V-PPP-NSF
G5259 ὑπὸ av by PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3551 νόμου lag Law N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G4396 προφητῶν, profet Prophets, N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.