Romarbrevet 3:20

Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. [Det var aldrig lagens syfte.] Vad som ges genom lagen är insikt (fullständig förståelse) om synd.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

διότι   ἐξ   ἔργων   νόμου   οὐ   δικαιωθήσεται   πᾶσα   σὰρξ   ἐνώπιον   αὐτοῦ·   διὰ   γὰρ   νόμου   ἐπίγνωσις   ἁμαρτίας.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 15 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1360 διότι (dioti)
eftersom, för att, därför att, för... Therefore
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på by
Preposition Preposition
PREP
G2041 ἔργων (ergon)
gärning, handling works
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Neutral Genitiv Plural Neutral
N-GPN
G3551 νόμου (nomos)
lärosystem, lag, Torah, de fem Mose... of [the] Law
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1344 δικαιωθήσεται (dikaioo)
fått rätt, frias, förklaras rättfär... will be justified
VERB Verb
Futurum Passiv Indikativ Futurum Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FPI-3S
G3956 πᾶσα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all...
sorter
any
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
A-NSF
G4561 σὰρξ (sarx)
kött flesh
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G1799 ἐνώπιον (enopion)
före, inför, i närvaro av before
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοῦ· (autos)
honom, dem, henne, den, det Him;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3551 νόμου (nomos)
lärosystem, lag, Torah, de fem Mose... [the] Law
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G1922 ἐπίγνωσις (epignosis)
kunskap, insikt, förståelse [is] knowledge
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G0266 ἁμαρτίας. (hamartia)
synd, syndig handling of sin.
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)