Romarbrevet 3:20

Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. [Det var aldrig lagens syfte.] Vad som ges genom lagen är insikt (fullständig förståelse) om synd.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

διότι   ἐξ   ἔργων   νόμου   οὐ   δικαιωθήσεται   πᾶσα   σὰρξ   ἐνώπιον   αὐτοῦ·   διὰ   γὰρ   νόμου   ἐπίγνωσις   ἁμαρτίας.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1360 διότι eftersom, för, för att, Therefore CONJ
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på by PREP
G2041 ἔργων gärning, handling works N-GPN
G3551 νόμου lag of [the] Law N-GSM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1344 δικαιωθήσεται fått rätt, frias, förklaras rättfärdig will be justified V-FPI-3S
G3956 πᾶσα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter any A-NSF
G4561 σὰρξ kött flesh N-NSF
G1799 ἐνώπιον före, inför, i närvaro av before PREP
G0846 αὐτοῦ· honom, dem, henne, den, det Him; P-GSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G1063 γὰρ för for CONJ
G3551 νόμου lag [the] Law N-GSM
G1922 ἐπίγνωσις kunskap, insikt, förståelse [is] knowledge N-NSF
G0266 ἁμαρτίας. synder of sin. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.