Romarbrevet 3:19

Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen stå skyldig inför Gud.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἴδαμεν   δὲ   ὅτι   ὅσα   ὁ   νόμος   λέγει   τοῖς   ἐν   τῷ   νόμῳ   λαλεῖ,   ἵνα   πᾶν   στόμα   φραγῇ,   καὶ   ὑπόδικος   γένηται   πᾶς   ὁ   κόσμος   τῷ   θεῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 οἴδαμεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta We know V-RAI-1P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3745 ὅσα så länge as much as K-APN
G3588 denna, denne the T-NSM
G3551 νόμος lag law N-NSM
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla says, V-PAI-3S
G3588 τοῖς denna, denne to those T-DPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom under PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G3551 νόμῳ lag law N-DSM
G2980 λαλεῖ, tala, säga, predika, uttala it speaks, V-PAI-3S
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G3956 πᾶν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-NSN
G4750 στόμα mun mouth N-NSN
G5420 φραγῇ, tysta may be stopped, V-2APS-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5267 ὑπόδικος skyldig under judgment A-NSM
G1096 γένηται vara, ske, bli, bli gjort, komma may be V-2ADS-3S
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G2889 κόσμος värld world N-NSM
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ. Gud to God. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.