Romarbrevet 3:18

[Ögon:]
De har ingen gudsfruktan
    för ögonen. [De väljer att inte vörda, tillbe, lyda och tjäna honom.] [Ps 36:1]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐκ   ἔστιν   φόβος   θεοῦ   ἀπέναντι   τῶν   ὀφθαλμῶν   αὐτῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1510 ἔστιν är there is V-PAI-3S
G5401 φόβος rädsla fear N-NSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G0561 ἀπέναντι mitt emot, inför, i närvaro av, motsats before PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G3788 ὀφθαλμῶν öga, syn eyes N-GPM
G0846 αὐτῶν.¶ honom, dem, henne, den, det of them.” P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.