Romarbrevet 3:13

[Följande citat beskriver människans ondska genom kroppens delar. Munnen illustrerar talet, fötterna handlingar och ögonen det vi ser.]

[Munnen:]
Deras strupe är en öppen grav [det de talar stinker och luktar död],
    sina tungor använder de till svek. [Ps 5:10]
De har huggormsgift
    bakom sina läppar. [Ps 140:3]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τάφος   ἀνεῳγμένος   ὁ   λάρυγξ   αὐτῶν,   ταῖς   γλώσσαις   αὐτῶν   ἐδολιοῦσαν·   ἰὸς   ἀσπίδων   ὑπὸ   τὰ   χείλη   αὐτῶν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5028 τάφος grav A grave N-NSM
G0455 ἀνεῳγμένος öppna, öppen opened V-2RPP-NSM
G3588 denna, denne [is] the T-NSM
G2995 λάρυγξ strupe throat N-NSM
G0846 αὐτῶν, honom, dem, henne, den, det of them; P-GPM
G3588 ταῖς denna, denne with the T-DPF
G1100 γλώσσαις tunga tongues N-DPF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G1387 ἐδολιοῦσαν· använda till svek they were practicing deceit; V-IAI-3P
G2447 ἰὸς gift, rost [the] venom N-NSM
G0785 ἀσπίδων huggorm of vipers N-GPF
G5259 ὑπὸ av [is] under PREP
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G5491 χείλη läpp, strand lips N-APN
G0846 αὐτῶν· honom, dem, henne, den, det of them, P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.