Romarbrevet 3:10

Som det står skrivet [i Psaltaren och Jesaja]: Ingen rättfärdig finns,
    inte en enda.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καθὼς   γέγραπται   ὅτι   οὐκ   ἔστιν   δίκαιος   οὐδὲ   εἷς·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2531 καθὼς som, så som As CONJ
G1125 γέγραπται skriva it has been written V-RPI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom that: CONJ
G3756 οὐκ inte None PRT-N
G1510 ἔστιν är there is V-PAI-3S
G1342 δίκαιος rättfärdig righteous, A-NSM
G3761 οὐδὲ inte heller not even CONJ-N
G1520 εἷς· en one; A-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.