Romarbrevet 2:19

är du en ledare (vägvisare) för de blinda,
    ett ljus för dem som vandrar i mörker,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πέποιθάς   τε   σεαυτὸν   ὁδηγὸν   εἶναι   τυφλῶν,   φῶς   τῶν   ἐν   σκότει,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3982 πέποιθάς övertala, bli övertygad you are confident V-2RAI-2S
G5037 τε och then [that] CONJ
G4572 σεαυτὸν dig själv you yourself F-2ASM
G3595 ὁδηγὸν ledare a guide N-ASM
G1510 εἶναι är being V-PAN
G5185 τυφλῶν, blind of [the] blind, A-GPM
G5457 φῶς ljus a light N-ASN
G3588 τῶν denna, denne to those T-GPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4655 σκότει, mörker darkness, N-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.