Romarbrevet 2:9

Lidande (nöd, betryck) och ångest över varje människas själ som [fullt ut] gör det onda,
    judens först (främst) men också grekens


Grekiska texten Nestle-Aland 28

θλῖψις   καὶ   στενοχωρία   ἐπὶ   πᾶσαν   ψυχὴν   ἀνθρώπου   τοῦ   κατεργαζομένου   τὸ   κακόν,   Ἰουδαίου   τε   πρῶτον   καὶ   Ἕλληνος·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2347 θλῖψις lidande, ångest, förföljelse tribulation N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4730 στενοχωρία ångest, press, trångmål distress N-NSF
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3956 πᾶσαν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-ASF
G5590 ψυχὴν själ soul N-ASF
G0444 ἀνθρώπου människa of man N-GSM
G3588 τοῦ denna, denne which T-GSM
G2716 κατεργαζομένου arbeta, göra, förmåga is working V-PNP-GSM
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2556 κακόν, ond, onda det onda, illa, evil, A-ASN
G2453 Ἰουδαίου Jude of Jewish A-GSM-PG
G5037 τε och both CONJ
G4413 πρῶτον först, främst first, A-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and also CONJ
G1672 Ἕλληνος· grek, hedning of Greek; N-GSM-LG
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.