Romarbrevet 2:9

Lidande (nöd, betryck) och ångest över varje människas själ som [fullt ut] gör det onda,
    judens först (främst) men också grekens


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

θλῖψις   καὶ   στενοχωρία   ἐπὶ   πᾶσαν   ψυχὴν   ἀνθρώπου   τοῦ   κατεργαζομένου   τὸ   κακόν,   Ἰουδαίου   τε   πρῶτον   καὶ   Ἕλληνος·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 16 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2347 θλῖψις (thlipsis)
lidande, ångest, förföljelse tribulation
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4730 στενοχωρία (stenochoria)
ångest, press, trångmål distress
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till upon
Preposition Preposition
PREP
G3956 πᾶσαν (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all...
sorter
every
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
A-ASF
G5590 ψυχὴν (psuche)
själ soul
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G0444 ἀνθρώπου (anthropos)
människa of man
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne which
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2716 κατεργαζομένου (katergazomai)
arbeta, göra, förmåga is working
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Particip Närvarande Medium eller passiv-deponent Particip
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
V-PNP-GSM
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G2556 κακόν, (kakos)
ond evil,
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G2453 Ἰουδαίου (Ioudaios)
judisk, jude of Jewish
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
A-GSM-PG
G5037 τε (te)
och both
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4413 πρῶτον (protos)
först, främst first,
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and also
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1672 Ἕλληνος· (Hellen)
grek, hedning of Greek;
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Plats Plats
N-GSM-LG

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)