Romarbrevet 2:8

men vrede och straff åt dem som söker sitt eget (sina egna ambitioner)
    och inte följer (tror eller lyder) sanningen utan [i stället följer, tror och lyder] orättfärdigheten.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τοῖς   δὲ   ἐξ   ἐριθείας   καὶ   ἀπειθοῦσιν   μὲν   τῇ   ἀληθείᾳ,   πειθομένοις   δὲ   τῇ   ἀδικίᾳ,   ὀργὴ   καὶ   θυμός,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τοῖς denna, denne to those T-DPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på of PREP
G2052 ἐριθείας själviska ambitioner, strid self-interest N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0544 ἀπειθοῦσιν tror inte, är olydig, lyder inte disobeying V-PAP-DPM
G3303 μὲν indeed PRT
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G0225 ἀληθείᾳ, sanning truth, N-DSF
G3982 πειθομένοις övertala, bli övertygad being persuaded about V-PPP-DPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G0093 ἀδικίᾳ, orättfärdighet unrighteousness, N-DSF
G3709 ὀργὴ vredesdomen, vrede wrath N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2372 θυμός, vrede, sträng vrede, straff anger; N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.