Romarbrevet 2:7

Evigt liv åt dem som uthålligt (tålmodigt) gör det goda
    och söker (har för vana att leva för) härlighet, ära och oförgänglighet [det som har evighetsvärde],


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τοῖς   μὲν   καθ᾽   ὑπομονὴν   ἔργου   ἀγαθοῦ   δόξαν   καὶ   τιμὴν   καὶ   ἀφθαρσίαν   ζητοῦσιν   ζωὴν   αἰώνιον·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τοῖς denna, denne to those who T-DPM
G3303 μὲν indeed PRT
G2596 καθ᾽ enligt, mot, i with PREP
G5281 ὑπομονὴν uthållighet, tålamod endurance N-ASF
G2041 ἔργου gärning, handling in work N-GSN
G0018 ἀγαθοῦ god, glädjefylld good, A-GSN
G1391 δόξαν härlighet, prakt, heder glory N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5092 τιμὴν pris, heder honor N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0861 ἀφθαρσίαν oförgänglig, odödlighet, immortality N-ASF
G2212 ζητοῦσιν söka, söka efter are seeking, V-PAP-DPM
G2222 ζωὴν liv, livstid life N-ASF
G0166 αἰώνιον· evig eternal; A-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.