Romarbrevet 2:4

Eller föraktar (tar du lätt på, underskattar) du hans rikedom på (värdet på hans oändliga)
    godhet (generositet)
    och fördragsamhet (tolerans)
    och tålamod?
Förstår du inte att Guds godhet är tänkt att föra dig till omvändelse (ett förvandlat tänkesätt).

[Gud vill inte att någon ska gå förlorad, utan vill att alla ska få tid att omvända sig, se 2 Pet 3:9.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἢ   τοῦ   πλούτου   τῆς   χρηστότητος   αὐτοῦ   καὶ   τῆς   ἀνοχῆς   καὶ   τῆς   μακροθυμίας   καταφρονεῖς   ἀγνοῶν   ὅτι   τὸ   χρηστὸν   τοῦ   θεοῦ   εἰς   μετάνοιάν   σε   ἄγει;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller Or CONJ
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G4149 πλούτου rikedom riches N-GSM
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G5544 χρηστότητος godhet kindness N-GSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G0463 ἀνοχῆς tålamod. fördrag forbearance, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G3115 μακροθυμίας tålamod, långmodighet (stort tålamod över tid) patience N-GSF
G2706 καταφρονεῖς förakta despise you, V-PAI-2S
G0050 ἀγνοῶν vara okunnig, okunnig, inte veta, inte förstå, okunnighet not knowing V-PAP-NSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G5543 χρηστὸν mild, god kindness A-NSN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3341 μετάνοιάν omvändelse repentance N-ASF
G4771 σε du, ni, er you P-2AS
G0071 ἄγει; föra, leda, gå, för fram leads? V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.