Romarbrevet 2:29

Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor utan av Gud.

[Paulus undervisning om omskärelsen av judiska män kan också appliceras på det kristna dopet. Båda dessa är yttre tecken, som är viktiga och har sin plats, men som i sig själva inte har någon frälsande kraft.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλ᾽   ὁ   ἐν   τῷ   κρυπτῷ   Ἰουδαῖος,   καὶ   περιτομὴ   καρδίας   ἐν   πνεύματι   οὐ   γράμματι,   οὗ   ὁ   ἔπαινος   οὐκ   ἐξ   ἀνθρώπων   ἀλλ᾽   ἐκ   τοῦ   θεοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3588 denna, denne he who [is] T-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom on PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G2927 κρυπτῷ fördold, gömd inward A-DSN
G2453 Ἰουδαῖος, Jude a Jew [is one]; A-NSM-PG
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4061 περιτομὴ omskärelse circumcision [is] N-NSF
G2588 καρδίας hjärta, brustet hjärta of heart, N-GSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G4151 πνεύματι Ande spirit, N-DSN
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1121 γράμματι, anslag, skrift, skuldebrev in letter; N-DSN
G3739 οὗ vem of whom R-GSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G1868 ἔπαινος beröm praise N-NSM
G3756 οὐκ inte [is] not PRT-N
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på of PREP
G0444 ἀνθρώπων människa men, N-GPM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ.¶ Gud God. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.