Romarbrevet 2:27

[Jo!] Den man som av naturen inte är omskuren, men ändå fullgör lagen, han ska döma dig [du jude] som trots att du har Skriftens bokstav och omskärelsen ändå vanemässigt överträder lagen.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   κρινεῖ   ἡ   ἐκ   φύσεως   ἀκροβυστία   τὸν   νόμον   τελοῦσα   σὲ   τὸν   διὰ   γράμματος   καὶ   περιτομῆς   παραβάτην   νόμου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2919 κρινεῖ döma, gå till rätta will judge V-FAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på by PREP
G5449 φύσεως naturen nature N-GSF
G0203 ἀκροβυστία omskärelse uncircumcision, N-NSF
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3551 νόμον lag law N-ASM
G5055 τελοῦσα avsluta, bli klar fulfilling, V-PAP-NSF
G4771 σὲ du, ni, er you P-2AS
G3588 τὸν denna, denne who T-ASM
G1223 διὰ genom, för, med, därför with PREP
G1121 γράμματος anslag, skrift, skuldebrev [the] letter N-GSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4061 περιτομῆς omskärelse circumcision N-GSF
G3848 παραβάτην lagbrytare [are] a transgressor N-ASM
G3551 νόμου. lag of law. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.