Romarbrevet 2:24

Det står ju skrivet: För er skull hånas Guds namn bland hedningarna. [Jes 52:5]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τὸ   γὰρ   ὄνομα   τοῦ   θεοῦ   δι᾽   ὑμᾶς   βλασφημεῖται   ἐν   τοῖς   ἔθνεσιν   καθὼς   γέγραπται.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G1063 γὰρ för For, CONJ
G3686 ὄνομα namn the name N-NSN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför through PREP
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G0987 βλασφημεῖται häda, smäda is blasphemed V-PPI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom among PREP
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPN
G1484 ἔθνεσιν hedning, folk, Gentiles,” N-DPN
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G1125 γέγραπται.¶ skriva it has been written. V-RPI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.