Romarbrevet 2:23

Du som berömmer dig av lagen,
    vanärar du inte Gud genom att bryta mot lagen?


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὃς   ἐν   νόμῳ   καυχᾶσαι,   διὰ   τῆς   παραβάσεως   τοῦ   νόμου   τὸν   θεὸν   ἀτιμάζεις;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὃς vem You who R-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3551 νόμῳ lag law N-DSM
G2744 καυχᾶσαι, beröm, glädje boast, V-PNI-2S
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G3847 παραβάσεως överträdelse transgression N-GSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3551 νόμου lag law, N-GSM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεὸν Gud God N-ASM
G0818 ἀτιμάζεις; förnedra, vanära, förakta dishonor you? V-PAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.