Romarbrevet 2:22

Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott,
    begår du inte själv äktenskapsbrott?
Du som avskyr avgudarna,
    plundrar du inte själv templen?


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   λέγων   μὴ   μοιχεύειν   μοιχεύεις;   ὁ   βδελυσσόμενος   τὰ   εἴδωλα   ἱεροσυλεῖς;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne You who [are] T-VSM
G3004 λέγων sa, säga, tala, kalla saying V-PAP-VSM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3431 μοιχεύειν begå äktenskapsbrott to commit adultery, V-PAN
G3431 μοιχεύεις; begå äktenskapsbrott do you commit adultery? V-PAI-2S
G3588 denna, denne You who [are] T-VSM
G0948 βδελυσσόμενος avsky abhorring V-PNP-VSM
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G1497 εἴδωλα avgud idols, N-APN
G2416 ἱεροσυλεῖς; plundrar templen do you rob temples? V-PAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.