Romarbrevet 2:20

en uppfostrare för oförnuftiga och
    en lärare för omogna, eftersom du har kunskapen och sanningen formulerad i lagen [Mose undervisning].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

παιδευτὴν   ἀφρόνων,   διδάσκαλον   νηπίων,   ἔχοντα   τὴν   μόρφωσιν   τῆς   γνώσεως   καὶ   τῆς   ἀληθείας   ἐν   τῷ   νόμῳ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3810 παιδευτὴν uppfostrare an instructor N-ASM
G0878 ἀφρόνων, dåre, oförståndig of [the] foolish, A-GPM
G1320 διδάσκαλον mästare, lärare a teacher N-ASM
G3516 νηπίων, barn, de små, barnslig of infants, A-GPM
G2192 ἔχοντα ha, vara, behöva having V-PAP-ASM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3446 μόρφωσιν uttryck, sken embodiment N-ASF
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G1108 γνώσεως kunskap of knowledge N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G0225 ἀληθείας sanning truth N-GSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G3551 νόμῳ· lag law — N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.