Romarbrevet 2:2

Nu vet vi att Guds dom över dem som lever så är rättvis (är grundad i sanning).


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἴδαμεν   δὲ   ὅτι   τὸ   κρίμα   τοῦ   θεοῦ   ἐστιν   κατὰ   ἀλήθειαν   ἐπὶ   τοὺς   τὰ   τοιαῦτα   πράσσοντας·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 οἴδαμεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta We know V-RAI-1P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G2917 κρίμα dom judgment N-NSN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G0225 ἀλήθειαν sanning truth, N-ASF
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G5108 τοιαῦτα sådan such things D-APN
G4238 πράσσοντας· göra, utföra practicing. V-PAP-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.