Romarbrevet 2:18

känner du hans vilja,
    kan du avgöra vad som är rätt, eftersom du är instruerad av lagen [Torah],


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   γινώσκεις   τὸ   θέλημα   καὶ   δοκιμάζεις   τὰ   διαφέροντα   κατηχούμενος   ἐκ   τοῦ   νόμου·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1097 γινώσκεις känna, förstå know V-PAI-2S
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2307 θέλημα vilja will, N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1381 δοκιμάζεις pröva, avgöra, utvärdera approve V-PAI-2S
G3588 τὰ denna, denne the things T-APN
G1308 διαφέροντα värda mycket mer, mer värd, bära, utbreda, sprida, skiljer sig från being superior, V-PAP-APN
G2727 κατηχούμενος undervisa, informera, höra sägas being instructed V-PPP-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3551 νόμου· lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law; N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.