Romarbrevet 2:15

Det visar ju att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Deras samveten vittnar också om detta, och deras tankar (då man väger olika argument för att ta moraliska beslut) kommer att anklaga eller försvara dem


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἵτινες   ἐνδείκνυνται   τὸ   ἔργον   τοῦ   νόμου   γραπτὸν   ἐν   ταῖς   καρδίαις   αὐτῶν   συμμαρτυρούσης   αὐτῶν   τῆς   συνειδήσεως   καὶ   μεταξὺ   ἀλλήλων   τῶν   λογισμῶν   κατηγορούντων   ἢ   καὶ   ἀπολογουμένων,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3748 οἵτινες som, vilken who R-NPM
G1731 ἐνδείκνυνται visa show V-PMI-3P
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2041 ἔργον gärning, handling work N-ASN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3551 νόμου lag law, N-GSM
G1123 γραπτὸν skrivet written A-ASN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 ταῖς denna, denne the T-DPF
G2588 καρδίαις hjärta, brustet hjärta hearts, N-DPF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det when they P-GPM
G4828 συμμαρτυρούσης vittna are bearing witness V-PAP-GSF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det to them P-GPM
G3588 τῆς denna, denne their T-GSF
G4893 συνειδήσεως samvete conscience, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3342 μεταξὺ emellan between PREP
G0240 ἀλλήλων varandra one another, C-GPM
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G3053 λογισμῶν tankar, tankebyggnader thoughts N-GPM
G2723 κατηγορούντων anklaga accusing V-PAP-GPM
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G0626 ἀπολογουμένων, svara, svar för sig själv, försvara sig defending [them] V-PNP-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.