Romarbrevet 2:14

När hedningar som inte har lagen, instinktivt ändå gör vad lagen kräver, då är de sin egen lag, även om de inte har lagen.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅταν   γὰρ   ἔθνη   τὰ   μὴ   νόμον   ἔχοντα   φύσει   τὰ   τοῦ   νόμου   ποιῶσιν,   οὗτοι   νόμον   μὴ   ἔχοντες   ἑαυτοῖς   εἰσιν   νόμος,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3752 ὅταν när When CONJ
G1063 γὰρ för for CONJ
G1484 ἔθνη hedning, folk, Gentiles, N-NPN
G3588 τὰ denna, denne T-NPN
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3551 νόμον lag the law N-ASM
G2192 ἔχοντα ha, vara, behöva having, V-PAP-NPN
G5449 φύσει naturen by nature N-DSF
G3588 τὰ denna, denne the things T-APN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3551 νόμου lag law N-GSM
G4160 ποιῶσιν, göra they may do, V-PAS-3P
G3778 οὗτοι detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these D-NPM
G3551 νόμον lag [the] Law N-ASM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2192 ἔχοντες ha, vara, behöva having V-PAP-NPM
G1438 ἑαυτοῖς sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras to themselves F-3DPM
G1510 εἰσιν är are V-PAI-3P
G3551 νόμος, lag a law, N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.