Romarbrevet 2:13

Det är inte lagens hörare [de som hör Moseböckerna läsas och undervisas i budorden] som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare som ska förklaras rättfärdiga [Jak 1:22].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   γὰρ   οἱ   ἀκροαταὶ   τοῦ   νόμου   δίκαιοι   παρὰ   τῷ   θεῷ,   ἀλλ᾽   οἱ   ποιηταὶ   τοῦ   νόμου   δικαιωθήσονται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G0202 ἀκροαταὶ hörare hearers N-NPM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G3551 νόμου lag of [the] law [are] N-GSM
G1342 δίκαιοι rättfärdig righteous A-NPM
G3844 παρὰ av, för, från, på with PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ, Gud God, N-DSM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G4163 ποιηταὶ görare, producent, författare, poet doers N-NPM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G3551 νόμου lag of [the] law N-GSM
G1344 δικαιωθήσονται. fått rätt, frias, förklaras rättfärdig will be justified. V-FPI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.