Romarbrevet 2:11

för Gud är inte partisk (gör inte skillnad på människor).

[Vers 6‑11 är symmetriskt strukturerade som en kiasm. Detta ­innebär att temat i första stycket hör ihop med temat i det sista, temat i andra stycket med näst sista stycket, osv.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   γάρ   ἐστιν   προσωπολημψία   παρὰ   τῷ   θεῷ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1063 γάρ för for CONJ
G1510 ἐστιν är there is V-PAI-3S
G4382 προσωπολημψία partiskhet partiality N-NSF
G3844 παρὰ av, för, från, på with PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ.¶ Gud God. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.