Romarbrevet 2:10

men härlighet, ära (högaktning) och frid åt var och en som gör det goda,
    juden först men också greken,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

δόξα   δὲ   καὶ   τιμὴ   καὶ   εἰρήνη   παντὶ   τῷ   ἐργαζομένῳ   τὸ   ἀγαθόν,   Ἰουδαίῳ   τε   πρῶτον   καὶ   Ἕλληνι·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1391 δόξα härlighet, prakt, heder glory N-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5092 τιμὴ pris, heder honor, N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1515 εἰρήνη frid peace N-NSF
G3956 παντὶ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter to everyone A-DSM
G3588 τῷ denna, denne who T-DSM
G2038 ἐργαζομένῳ arbeta, göra, tjänstgöra, göra affärer is doing V-PNP-DSM
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G0018 ἀγαθόν, god, glädjefylld good, A-ASN
G2453 Ἰουδαίῳ Jude to Jewish A-DSM-PG
G5037 τε och both CONJ
G4413 πρῶτον först, främst first, A-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1672 Ἕλληνι· grek, hedning to Greek. N-DSM-LG
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.