Romarbrevet 16:15

Hälsa Filologus [ett vanligt manligt slavnamn i Rom]
    och Julia [ett vanligt kvinnligt slavnamn i Rom],
Nereus
    och hans syster,
Olympas
    och alla heliga hos dem.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀσπάσασθε   Φιλόλογον   καὶ   Ἰουλίαν,   Νηρέα   καὶ   τὴν   ἀδελφὴν   αὐτοῦ   καὶ   Ὀλυμπᾶν   καὶ   τοὺς   σὺν   αὐτοῖς   πάντας   ἁγίους.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0782 ἀσπάσασθε hälsa do greet V-ADM-2P
G5378 Φιλόλογον Filologus Philologus N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2456 Ἰουλίαν, Julia Julia, N-ASF-P
G3517 Νηρέα Nereus Nereus N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0079 ἀδελφὴν syster sister N-ASF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3652 Ὀλυμπᾶν Olympas Olympas N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4862 σὺν med with PREP
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det them P-DPM
G3956 πάντας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APM
G0040 ἁγίους.¶ helig, helgedom saints. A-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.