Romarbrevet 16:9

Hälsa Urbanus [ett vanligt manligt slavnamn i Rom],
    vår medarbetare i den Smorde (Messias, Kristus),
och Stachys,
    min älskade [broder].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀσπάσασθε   Οὐρβανὸν   τὸν   συνεργὸν   ἡμῶν   ἐν   Χριστῷ   καὶ   Στάχυν   τὸν   ἀγαπητόν   μου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0782 ἀσπάσασθε hälsa do greet V-ADM-2P
G3773 Οὐρβανὸν Urbanus Urbanus, N-ASM-P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G4904 συνεργὸν medarbetande fellow worker A-ASM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G5547 Χριστῷ den smorde, Kristus Christ, N-DSM-T
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4720 Στάχυν Stachys Stachys N-ASM-P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0027 ἀγαπητόν älskad beloved A-ASM
G1473 μου.¶ jag, mig, min, mitt of me. P-1GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.