Romarbrevet 16:8

Hälsa Ampliatus [ett vanligt manligt slavnamn i Rom],
    min älskade broder i Herren.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀσπάσασθε   Ἀμπλιᾶτον   τὸν   ἀγαπητόν   μου   ἐν   κυρίῳ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0782 ἀσπάσασθε hälsa do greet V-ADM-2P
G0291 Ἀμπλιᾶτον Ampliatus Ampliatus, N-ASM-P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0027 ἀγαπητόν älskad beloved A-ASM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in [the] PREP
G2962 κυρίῳ.¶ Herren, herre Lord. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.