Romarbrevet 16:27

Han är den ende vise Guden,
    och hans är äran
    genom Jesus den Smorde (Messias, Kristus) i evighet.
Amen.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

μόνῳ   σοφῷ   θεῷ   διὰ   Ἰησοῦ   Χριστοῦ,   ᾧ   ἡ   δόξα   εἰς   τοὺς   αἰῶνας,   ἀμήν   πρός   Ῥωμαίους   ἐγράφη   ἀπό   Κορίνθου   διὰ   φοίβης   τῆς   διακόνου   τῆς   ἕν   Κεγχρεαῖς   ἐκκλησίας.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3441 μόνῳ endast, ensam [to the] only A-DSM
G4680 σοφῷ vis, klok wise A-DSM
G2316 θεῷ Gud God, N-DSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ, den smorde, Kristus Christ N-GSM-T
G3739 vem which [is], R-DSM
G3588 denna, denne [be] the T-NSF
G1391 δόξα härlighet, prakt, heder glory N-NSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G0165 αἰῶνας, evigt, för alltid ages N-APM
G0281 ἀμήν amen Amen. INJ-HEB
G4314 πρός till to PREP
G4514 Ῥωμαίους romersk Romans A-APM-LG
G1125 ἐγράφη skriva it was written V-2API-3S
G0575 ἀπό från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G2882 Κορίνθου Korint Corinth, N-GSF-L
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G5402 φοίβης Febe Phoebe, N-GSF-P
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G1249 διακόνου tjänare, församlingstjänare, diakon servant N-GSF
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G1722 ἕν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G2747 Κεγχρεαῖς Kenkrea Cenchrea N-DPF-L
G1577 ἐκκλησίας.¶ församling, kyrka, folksamling church N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.