Romarbrevet 16:24

[De tidigaste manuskripten har inte med vers 24 "Jesu den Smordes nåd vare med er alla. Amen."]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἡ   χάρις   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   μετὰ   πάντων   ὑμῶν.   ἀμήν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSF
G5485 χάρις nåd grace N-NSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre Lord N-GSM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus Christ N-GSM-T
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G3956 πάντων alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-GPM
G4771 ὑμῶν. du, ni, er of you P-2GP
G0281 ἀμήν.¶ amen Amen INJ-HEB
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.