Romarbrevet 16:23

Gaius,
    som är min och hela församlingens värd [i Korint], hälsar er. [Paulus döpte Gaius i Korint, se 1 Kor 1:14.]

Erastus, stadens kassör,
    hälsar er,
    det gör även brodern Quartus.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀσπάζεται   ὑμᾶς   Γάϊος   ὁ   ξένος   μου   καὶ   ὅλης   τῆς   ἐκκλησίας.¶   Ἀσπάζεται   ὑμᾶς   Ἔραστος   ὁ   οἰκονόμος   τῆς   πόλεως   καὶ   Κούαρτος   ὁ   ἀδελφός.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0782 Ἀσπάζεται hälsa Greets V-PNI-3S
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G1050 Γάϊος Gaius Gaius, N-NSM-P
G3588 denna, denne the T-NSM
G3581 ξένος främling, främmande, gäst host A-NSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me, P-1GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3650 ὅλης alla, hela, varje stund, allihop, genom hela of all A-GSF
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1577 ἐκκλησίας.¶ församling, kyrka, folksamling church. N-GSF
G0782 Ἀσπάζεται hälsa Greets V-PNI-3S
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G2037 Ἔραστος Erastus Erastus, N-NSM-P
G3588 denna, denne the T-NSM
G3623 οἰκονόμος förvaltare, kassör steward N-NSM
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G4172 πόλεως stad city, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2890 Κούαρτος Quartus Quartus, N-NSM-P
G3588 denna, denne the T-NSM
G0080 ἀδελφός.¶ bror, pl. bröder/syskon brother. N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.