Romarbrevet 16:21

Min medarbetare Timoteus hälsar er.

Det gör också mina släktingar (judiska landsmän)
    Lucius,
    Jason
    och Sosipater.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀσπάζεται   ὑμᾶς   Τιμόθεος   ὁ   συνεργός   μου   καὶ   Λούκιος   καὶ   Ἰάσων   καὶ   Σωσίπατρος   οἱ   συγγενεῖς   μου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0782 Ἀσπάζεται hälsa Greets V-PNI-3S
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G5095 Τιμόθεος Timoteus Timothy, N-NSM-P
G3588 denna, denne the T-NSM
G4904 συνεργός medarbetande fellow worker A-NSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me, P-1GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3066 Λούκιος Lucius Lucius, N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2394 Ἰάσων Jason Jason, N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4989 Σωσίπατρος Sosipater Sosipater, N-NSM-P
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G4773 συγγενεῖς familj, släkt kinsmen A-NPM
G1473 μου.¶ jag, mig, min, mitt of me. P-1GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.