Romarbrevet 16:2

Ta emot henne i Herren på ett sätt som är värdigt de heliga (Guds folk). Hjälp (stå bakom, bistå) henne i hennes uppgift (uppdrag), för hon har själv varit en hjälp för många och även för mig.

[Det är mycket troligt att det var Febe som tog med sig Paulus brev från Korint till Rom. Det grekiska ordet "hjälp" beskriver någon som går före, som beskyddar, en inflytelserik person som ger av sitt överflöd.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἵνα   αὐτὴν   προσδέξησθε   ἐν   κυρίῳ   ἀξίως   τῶν   ἁγίων   καὶ   παραστῆτε   αὐτῇ   ἐν   ᾧ   ἂν   ὑμῶν   χρῄζῃ   πράγματι·   καὶ   γὰρ   αὐτὴ   προστάτις   πολλῶν   ἐγενήθη   καὶ   ἐμοῦ   αὐτοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G0846 αὐτὴν honom, dem, henne, den, det her P-ASF
G4327 προσδέξησθε vänta you may receive V-ADS-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in [the] PREP
G2962 κυρίῳ Herren, herre Lord N-DSM
G0516 ἀξίως anstår, värdigt worthily ADV
G3588 τῶν denna, denne T-GPM
G0040 ἁγίων helig of the saints, A-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3936 παραστῆτε stå bredvid, genast ge, bära fram, ställa you may assist V-2AAS-2P
G0846 αὐτῇ honom, dem, henne, den, det her P-DSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3739 vem whatever R-DSN
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst maybe PRT
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G5535 χρῄζῃ behöva she may need V-PAS-3S
G4229 πράγματι· sak, ärende matter. N-DSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också Also CONJ
G1063 γὰρ för for CONJ
G0846 αὐτὴ honom, dem, henne, den, det she P-NSF
G4368 προστάτις kvinnlig hjälpare, beskyddare a patroness N-NSF
G4183 πολλῶν många, stor of many A-GPM
G1096 ἐγενήθη vara, ske, bli, bli gjort, komma has been, V-2AOI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1700 ἐμοῦ mig, min, mina of me S-1SGSN
G0846 αὐτοῦ.¶ honom, dem, henne, den, det myself. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.