Romarbrevet 16:19

Er lojalitet (lydnad) är ju känd av alla. Därför gläder jag mig över er, men jag vill att ni ska vara kloka när det gäller det goda och oskyldiga när det gäller det onda.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἡ   γὰρ   ὑμῶν   ὑπακοὴ   εἰς   πάντας   ἀφίκετο·   τὸ   ἐφ᾽   ὑμῖν   οὖν   χαίρω.   θέλω   δὲ   ὑμᾶς   σοφοὺς   μὲν   εἶναι   εἰς   τὸ   ἀγαθὸν   ἀκεραίους   δὲ   εἰς   τὸ   κακόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The T-NSF
G1063 γὰρ för for CONJ
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G5218 ὑπακοὴ lydnad obedience, N-NSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3956 πάντας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APM
G0864 ἀφίκετο· känd av alla, välkänd has reached. V-2ADI-3S
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G1909 ἐφ᾽ på, i, till Over PREP
G4771 ὑμῖν du, ni, er you, P-2DP
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G5463 χαίρω. glädja sig I rejoice; V-PAI-1S
G2309 θέλω vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja I wish V-PAI-1S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G4680 σοφοὺς vis, klok wise A-APM
G3303 μὲν indeed PRT
G1510 εἶναι är to be V-PAN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G0018 ἀγαθὸν god, glädjefylld good, A-ASN
G0185 ἀκεραίους oskyldig innocent A-APM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G2556 κακόν. ond, onda det onda, illa, evil. A-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.