Romarbrevet 16:18

för sådana människor tjänar inte vår Herre den Smorde (Messias, Kristus) utan är slavar under sina egna begär (sin egen buk), och med fina ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. [Paulus instruerade den unge Titus att efter två varningar inte ha med sådana människor att göra, se Tit 3:10.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   γὰρ   τοιοῦτοι   τῷ   κυρίῳ   ἡμῶν   Ἰησοῦ   Χριστῷ   οὐ   δουλεύουσιν   ἀλλὰ   τῇ   ἑαυτῶν   κοιλίᾳ,   καὶ   διὰ   τῆς   χρηστολογίας   καὶ   εὐλογίας   ἐξαπατῶσιν   τὰς   καρδίας   τῶν   ἀκάκων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1063 γὰρ för For CONJ
G5108 τοιοῦτοι sådan such D-NPM
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G2962 κυρίῳ Herren, herre Lord N-DSM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-DSM-P
G5547 Χριστῷ den smorde, Kristus Christ N-DSM-T
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1398 δουλεύουσιν tjäna, bli slav serve, V-PAI-3P
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G1438 ἑαυτῶν sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras their own F-3GPM
G2836 κοιλίᾳ, moderliv, mage, buk belly; N-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1223 διὰ genom, för, med, därför by PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G5542 χρηστολογίας vackert tal smooth talk N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2129 εὐλογίας välsignelse, gåva, vackert tal flattery N-GSF
G1818 ἐξαπατῶσιν bedra, förleda, they deceive V-PAI-3P
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G2588 καρδίας hjärta, brustet hjärta hearts N-APF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G0172 ἀκάκων. godtrogen, oskyldig naive. A-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.