Romarbrevet 16:17

Jag uppmanar er, syskon (bröder och systrar i tron), att vara på er vakt mot dem som skapar splittring och väcker anstöt (blir stötestenar) mot den lära som ni har fått undervisning i.

[Av de sju saker som Herren hatar är splittring bland syskon det mest allvarliga, se Ords 6:16, 19. Jesus varnade också för falska profeter, se Matt 7:15.]

Håll er borta från dem,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Παρακαλῶ   δὲ   ὑμᾶς,   ἀδελφοί,   σκοπεῖν   τοὺς   τὰς   διχοστασίας   καὶ   τὰ   σκάνδαλα   παρὰ   τὴν   διδαχὴν   ἣν   ὑμεῖς   ἐμάθετε   ποιοῦντας   καὶ   ἐκκλίνετε   ἀπ᾽   αὐτῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3870 Παρακαλῶ be om tröst/hjälp I exhort V-PAI-1S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4771 ὑμᾶς, du, ni, er you, P-2AP
G0080 ἀδελφοί, bror, pl. bröder/syskon brothers, N-VPM
G4648 σκοπεῖν se till, observera, lägg märke till to watch out for V-PAN
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G3588 τὰς denna, denne T-APF
G1370 διχοστασίας splittring divisions N-APF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G4625 σκάνδαλα stötesten obstacles N-APN
G3844 παρὰ av, för, från, på contrary to PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1322 διδαχὴν lära, doktrin teaching N-ASF
G3739 ἣν vem that R-ASF
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G3129 ἐμάθετε lära have learned V-2AAI-2P
G4160 ποιοῦντας göra causing, V-PAP-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1578 ἐκκλίνετε avfallit, avvikit, undvika do turn away V-PAM-2P
G0575 ἀπ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G0846 αὐτῶν. honom, dem, henne, den, det them. P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.