Romarbrevet 16:16

Hälsa varandra med en helig kyss.

[Sättet att hälsa varandra skiljer sig åt mellan olika tider, samhällen och kulturer. Kindkyssen var och är en vanlig hälsningsform i medelhavsområdet. Motsvarande uppmaning i vår kultur skulle kunna vara: "När ni nu läst brevet, krama om varandra och var rädda om varandra!"]

Alla den Smordes (Kristi) församlingar hälsar er.

[Dessa hälsningar kom troligen från Paulus resesällskap som var på väg tillsammans med honom till Jerusalem som representerade flera församlingar i Makedonien, Achaia och Mindre Asien, se Apg 20:4. De skickar också med sina hälsningar.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀσπάσασθε   ἀλλήλους   ἐν   φιλήματι   ἁγίῳ.¶   ἀσπάζονται   ὑμᾶς   αἱ   ἐκκλησίαι   ἐκκλησίαι   τοῦ   Χριστοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0782 ἀσπάσασθε hälsa do greet V-ADM-2P
G0240 ἀλλήλους varandra one another C-APM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom with PREP
G5370 φιλήματι kyss a kiss N-DSN
G0040 ἁγίῳ.¶ helig holy. A-DSN
G0782 ἀσπάζονται hälsa Greet V-PNI-3P
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you, P-2AP
G3588 αἱ denna, denne the T-NPF
G1577 ἐκκλησίαι församling, kyrka, folksamling churches N-NPF
G1577 ἐκκλησίαι församling, kyrka, folksamling churches N-NPF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G5547 Χριστοῦ.¶ den smorde, Kristus of Christ. N-GSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.