Romarbrevet 16:13

Hälsa Rufus [kanske son till Simon från Kyrene, som bar Jesu kors till Golgata, se Mark 15:21],
    utvald i Herren,
och hans mor
    som är en mor också för mig.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀσπάσασθε   Ῥοῦφον   τὸν   ἐκλεκτὸν   ἐν   κυρίῳ   καὶ   τὴν   μητέρα   αὐτοῦ   καὶ   ἐμοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0782 ἀσπάσασθε hälsa do greet V-ADM-2P
G4504 Ῥοῦφον Rufus Rufus, N-ASM-P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G1588 ἐκλεκτὸν utvald chosen A-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in [the] PREP
G2962 κυρίῳ Herren, herre Lord, N-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3384 μητέρα mor, mamma mother N-ASF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1700 ἐμοῦ.¶ mig, min, mina of me. S-1SGSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.