Romarbrevet 16:12

Hälsa [systrarna] Tryfaina (Tryfena) och Tryfosa,
    som arbetar i Herren.

Hälsa den älskade Persis [hennes namn betyder "en persisk kvinna"],
    som har arbetat mycket i Herren.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀσπάσασθε   Τρύφαιναν   καὶ   Τρυφῶσαν   τὰς   κοπιώσας   ἐν   κυρίῳ.   ἀσπάσασθε   Περσίδα   τὴν   ἀγαπητήν,   ἥτις   πολλὰ   ἐκοπίασεν   ἐν   κυρίῳ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0782 ἀσπάσασθε hälsa do greet V-ADM-2P
G5170 Τρύφαιναν Tryfaina Tryphena N-ASF-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5173 Τρυφῶσαν Tryfosa Tryphosa, N-ASF-P
G3588 τὰς denna, denne those T-APF
G2872 κοπιώσας arbeta, bli trött toiling V-PAP-APF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in [the] PREP
G2962 κυρίῳ. Herren, herre Lord. N-DSM
G0782 ἀσπάσασθε hälsa do greet V-ADM-2P
G4069 Περσίδα Persis Persis, N-ASF-P
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0027 ἀγαπητήν, älskad beloved, A-ASF
G3748 ἥτις som, vilken who R-NSF
G4183 πολλὰ många, stor much A-APN
G2872 ἐκοπίασεν arbeta, bli trött toiled V-AAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in [the] PREP
G2962 κυρίῳ.¶ Herren, herre Lord. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.