Romarbrevet 16:12

Hälsa [systrarna] Tryfaina (Tryfena) och Tryfosa,
    som arbetar i Herren.

Hälsa den älskade Persis [hennes namn betyder "en persisk kvinna"],
    som har arbetat mycket i Herren.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἀσπάσασθε   Τρύφαιναν   καὶ   Τρυφῶσαν   τὰς   κοπιώσας   ἐν   κυρίῳ.   ἀσπάσασθε   Περσίδα   τὴν   ἀγαπητήν,   ἥτις   πολλὰ   ἐκοπίασεν   ἐν   κυρίῳ.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 17 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0782 ἀσπάσασθε (aspazomai)
hälsa do greet
VERB Verb
Aorist Medium-dep. Imperativ Aorist Medium-deponent Imperativ
Plur. andra person Plural
V-ADM-2P
G5170 Τρύφαιναν (Truphaina)
Tryfaina Tryphena
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
Person Person
N-ASF-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5173 Τρυφῶσαν (Truphosa)
Tryfosa Tryphosa,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
Person Person
N-ASF-P
G3588 τὰς (ho, he)
denna, denne those
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
T-APF
G2872 κοπιώσας (kopiao)
arbeta, bli trött toiling
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
V-PAP-APF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in [the]
Preposition Preposition
PREP
G2962 κυρίῳ. (kurios)
Herren, herre Lord.
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G0782 ἀσπάσασθε (aspazomai)
hälsa do greet
VERB Verb
Aorist Medium-dep. Imperativ Aorist Medium-deponent Imperativ
Plur. andra person Plural
V-ADM-2P
G4069 Περσίδα (Persis)
Persis Persis,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
Person Person
N-ASF-P
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G0027 ἀγαπητήν, (agapetos)
älskad beloved,
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
A-ASF
G3748 ἥτις (hostis, hetis, ho,ti)
som, vilken who
Relativt pron. Relativt Pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
R-NSF
G4183 πολλὰ (polus)
många, mycket, stor much
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
A-APN
G2872 ἐκοπίασεν (kopiao)
arbeta, bli trött toiled
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in [the]
Preposition Preposition
PREP
G2962 κυρίῳ.¶ (kurios)
Herren, herre Lord.
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)