Romarbrevet 16:11

Hälsa min släkting (judiska landsman) Herodion.

Hälsa dem i Narcissus familj,
    som tillhör Herren.

[Syftar troligen på den kände Tiberius Claudius Narcissus. Han var en friköpt slav som blev en välbärgad man som hade stort inflytande under kejsar Claudius styre. Han avrättades 54 e.Kr. när Nero kom till makten, och var alltså död när Romarbrevet skrevs. Hans familj var dock kristen och får en speciell hälsning av Paulus.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀσπάσασθε   Ἡρῳδίωνα   τὸν   συγγενῆν   μου.¶   ἀσπάσασθε   τοὺς   ἐκ   τῶν   Ναρκίσσου   τοὺς   ὄντας   ἐν   κυρίῳ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0782 ἀσπάσασθε hälsa do greet V-ADM-2P
G2267 Ἡρῳδίωνα Herodion Herodion, N-ASM-P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G4773 συγγενῆν familj, släkt kinsman A-ASM
G1473 μου.¶ jag, mig, min, mitt of me. P-1GS
G0782 ἀσπάσασθε hälsa do greet V-ADM-2P
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τῶν denna, denne the [household] T-GPM
G3488 Ναρκίσσου Narcissus of Narcissus, N-GSM-P
G3588 τοὺς denna, denne who T-APM
G1510 ὄντας är are being V-PAP-APM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in [the] PREP
G2962 κυρίῳ.¶ Herren, herre Lord. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.