Romarbrevet 16:10

Hälsa Apelles,
    prövad i den Smorde (Messias, Kristus).

Hälsa dem som tillhör Aristobulus familj.

[Aristobulus kan ha varit barnbarn till Herodes den store och vän med kejsar Claudius. Hans bror var Agrippa I som bl.a. dödade Jakob, se Apg 12:2. Det är inte känt om Aristobulus hade blivit en kristen, eller om han levde när brevet skrevs. Hans familj var dock troende och får en speciell hälsning av Paulus.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀσπάσασθε   Ἀπελλῆν   τὸν   δόκιμον   ἐν   Χριστῷ.¶   ἀσπάσασθε   τοὺς   ἐκ   τῶν   Ἀριστοβούλου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0782 ἀσπάσασθε hälsa do greet V-ADM-2P
G0559 Ἀπελλῆν Apelles Apelles, N-ASM-P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G1384 δόκιμον bestå provet, prövad, erkänd approved A-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G5547 Χριστῷ.¶ den smorde, Kristus Christ. N-DSM-T
G0782 ἀσπάσασθε hälsa do greet V-ADM-2P
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τῶν denna, denne the [household] T-GPM
G0711 Ἀριστοβούλου.¶ Aristobulus of Aristobulus. N-GSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.