Romarbrevet 15:4

För allt det som skrivits förut [i Guds ord], är [ju] skrivet till vår undervisning [för att ge oss instruktioner], så att vi genom den uthållighet (ståndaktighet) och genom den tröst (uppmuntran, uppmaning) Skrifterna ger kan [alltid skulle] bevara hoppet [vårt hopp – en förväntan och en framtidstro, se Rom 8:20‑21].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅσα   γὰρ   προεγράφη   προεγράφη   εἰς   τὴν   ἡμετέραν   διδασκαλίαν   ἐγράφη,   ἵνα   διὰ   τῆς   ὑπομονῆς   καὶ   διὰ   τῆς   παρακλήσεως   τῶν   γραφῶν   τὴν   ἐλπίδα   ἔχωμεν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3745 ὅσα så länge As much as K-NPN
G1063 γὰρ för for CONJ
G4270 προεγράφη skriva förut was written in the past, V-2API-3S
G4270 προεγράφη skriva förut was written in the past, V-2API-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G2251 ἡμετέραν vår, er our S-1PASF
G1319 διδασκαλίαν lära instruction N-ASF
G1125 ἐγράφη, skriva was written, V-2API-3S
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G5281 ὑπομονῆς uthållighet, tålamod endurance N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G3874 παρακλήσεως tröst encouragement N-GSF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPF
G1124 γραφῶν skrifterna Scriptures, N-GPF
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G1680 ἐλπίδα hopp, tro hope N-ASF
G2192 ἔχωμεν.¶ ha, vara, behöva we may have. V-PAS-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.