Romarbrevet 15:14

Mina syskon (bröder och systrar i tron), för min del är jag helt övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap och att ni också kan vägleda (förmana, varna milt) varandra.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πέπεισμαι   δέ,   ἀδελφοί   μου,   καὶ   αὐτὸς   ἐγὼ   περὶ   ὑμῶν   ὅτι   καὶ   αὐτοὶ   μεστοί   ἐστε   ἀγαθωσύνης   πεπληρωμένοι   πάσης   τῆς   γνώσεως,   δυνάμενοι   καὶ   ἀλλήλους   νουθετεῖν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3982 πέπεισμαι övertala, bli övertygad I have been persuaded V-RPI-1S
G1161 δέ, men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now, CONJ
G0080 ἀδελφοί bror, pl. bröder/syskon brothers N-VPM
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of me, P-1GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det myself P-NSM
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G4771 ὑμῶν du, ni, er you, P-2GP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G0846 αὐτοὶ honom, dem, henne, den, det you yourselves P-NPM
G3324 μεστοί full full A-NPM
G1510 ἐστε är are V-PAI-2P
G0019 ἀγαθωσύνης godhet of goodness, N-GSF
G4137 πεπληρωμένοι uppfylla filled V-RPP-NPM
G3956 πάσης alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter with all A-GSF
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G1108 γνώσεως, kunskap knowledge, N-GSF
G1410 δυνάμενοι kan, kan inte being able V-PNP-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G0240 ἀλλήλους varandra one another C-APM
G3560 νουθετεῖν.¶ varna to admonish. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.