Romarbrevet 15:12

Och vidare säger Jesaja: Jishajs rot [Messias],
    han som står upp för att regera över folken,
på honom
    ska hednafolken hoppas. [Jes 11:10] [Det finns en tydlig linje i dessa fyra citat som visar att hedningarna alltid funnits med i Guds plan att bli välsignade genom israeliterna, se 1 Mos 12:2. I den första prisar David Gud bland hedningar; i den andra uppmanar Mose hedningarna att glädja sig tillsammans med judarna; i den tredje uppmanar psalmisten hedningarna att prisa Herren; och i den fjärde profeterar Jesaja att hedningarna ska leva under Messias och ha sitt hopp i honom.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   πάλιν   Ἠσαΐας   λέγει·   ἔσται   ἡ   ῥίζα   τοῦ   Ἰεσσαί,   καὶ   ὁ   ἀνιστάμενος   ἄρχειν   ἐθνῶν,   ἐπ᾽   αὐτῷ   ἔθνη   ἐλπιοῦσιν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3825 πάλιν igen again, ADV
G2268 Ἠσαΐας Jesaja Isaiah N-NSM-P
G3004 λέγει· sa, säga, tala, kalla says: V-PAI-3S
G1510 ἔσται är There will be V-FDI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G4491 ῥίζα rot, trädrot root N-NSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2421 Ἰεσσαί, Ishai of Jesse, N-GSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the [One] T-NSM
G0450 ἀνιστάμενος stå upp, uppstå, resa sig upp arising V-PMP-NSM
G0757 ἄρχειν regera to rule V-PAN
G1484 ἐθνῶν, hedning, folk, over Gentiles; N-GPN
G1909 ἐπ᾽ på, i, till in PREP
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him P-DSM
G1484 ἔθνη hedning, folk, [the] Gentiles N-NPN
G1679 ἐλπιοῦσιν.¶ hoppas på will hope.” V-FAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.